Ensiavun peruskurssin (EA 1) ohjelma:

Ensiavun peruskussi 1 h
*European First Aid Certificate (EFAC) -kriteerien mukaisesti

 • kurssin avaus ja käytännön järjestelyt
 • hätäensiapu
 • toiminta onnettomuuden tai sairaskohtauksen sattuessa
 • tajuttomuus ja ensiapu
 • elvytys
 • vierasesine hengitysteissä
 • haavat ja hallitsematon verenvuoto
 • palovammat ja muut sokkiin johtavat tilanteet
 • sairauskohtaukset
  • aivoverenkiertohäiriöt
  • rintakipu
  • diabetes
  • pyörtyminen
  • kouristuskohtaus
  • hengitysvaikeudet
    
 • erityyppiset haavat
 • eriasteiset palovavammat
 • murtumat
 • nivelvammat
 • myrkytykset

Käytännön harjoituksia ja ryhmätehtäviä kuhunkin aihealueeseen liittyen

Koulutus-sivulle