Ensiavun jatkokurssin (EA 2) ohjelma (ohjelmaa räätälöidään tilaajakohtaisesti):
   

 • Hätäensiavun kertaus
  tilannearvio
  tajuttoman potilaan ensiavun kertaus
  elvytyksen kertaus
   
 • Ensiaputiedon kartuttaminen
  vammapotilaan tutkiminen ja vammamekanismi
  tapaturmien yleisyys ja riskien arviointi
  peruselintoiminnot ja niiden häiriöt
  monivammapotilas
   
 • Erilaisten vammojen ensiapu
  kallon ja kasvojen vammat
  rintakehän vammat
  selkärangan vammat
  vatsan ja lantion alueen vammat
  kylmän aiheuttamat vammat
  lämpösairaudet
   
 • Ensiavusta ensihoitoon
  auttamisketju ja ensihoitojärjestelmä
  ensiapu ja –ensihoitovälineet
  ensiaputaktiikka
   
 • Terveys ja turvallisuus, valinnaisaiheita
  henkinen tuki
  mielenterveyden häiriöt
  työpaikan ensiapuvalmius
  päihteet ja tapaturmat
  liikunta- ja urheiluvammat
  allergiset reaktiot
  tapaturmien ehkäisy
  tarttuvat taudit
  kroonisia kansantauteja

  Lisäksi käytännön harjoituksia ja ryhmätehtäviä.

Koulutus-sivulle