ENSIAVUN PERUSKURSSI, ENSIAPU 1

Kurssi toteutetaan European First Aid Certificate (EFAC) -kriteerien mukaisesti

Kurssin sisällöstä

Ensiavun peruskurssi, Ensiapu 1 antaa perusvalmiudet toimimiseen erilaisissa onnettomuustilanteissa. Kurssin sisältöä räätälöidään kulloisenkin kohderyhmän tarpeiden ja pohjataitojen mukaan. Kurssin pituus on 16 oppituntia, oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Kurssi voidaan toteuttaa esimerkiksi kahden päivän kurssina (8 oppituntia/päivä) tai neljän kerran kurssina (esim. neljänä iltana 4 oppituntia kerta). Opetuksessa käytetään muun muassa luennointia, käytännön harjoittelua ja erilaisia ryhmätehtäviä. Annamme mielellämme lisätietoja ja neuvottelemme erilaisista toteutusvaihtoehdoista.

Ensiavun peruskurssi on voimassa 3 vuotta ja voimassa oleva peruskurssi on edellytyksenä ensiavun jatkokurssille (ensiapu 2) osallistumiselle. Suosittelemme kertaamaan ensiapuasioita kuitenkin useammin, esimerkiksi 4 tai 8 tunnin kertauskurssi vuosittain auttaa pitämään ensiaputaidot kunnossa

Ensiapu 1 ohjelma