ENSIAVUN JATKOKURSSI, ENSIAPU 2

Kurssin sisällöstä

Ensiavun jatkokurssi, Ensiapu 2 syventää opittuja ensiavun perustaitoja sekä laajentaa ensiaputaitoja ja antaa tietoa tapaturmien ehkäisystä sekä terveydestä ja sen omaehtoisesta edistämisestä. Kurssin sisältöä räätälöidään kulloisenkin kohderyhmän tarpeiden ja pohjataitojen mukaan. Kurssin pituus on 16 oppituntia, oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Kurssi voidaan toteuttaa esimerkiksi kahden päivän kurssina (8 oppituntia/päivä) tai neljän kerran kurssina (esim. neljänä iltana 4 oppituntia kerta). Opetuksessa käytetään muun muassa luennointia, käytännön harjoittelua ja erilaisia ryhmätehtäviä. Annamme mielellämme lisätietoja ja neuvottelemme erilaisista toteutusvaihtoehdoista.

Ensiavun jatkokurssi on voimassa 3 vuotta. Suosittelemme kertaamaan ensiapuasioita kuitenkin useammin, esimerkiksi 4 tai 8 tunnin kertauskurssi vuosittain auttaa pitämään ensiaputaidot kunnossa.

Ensiapu 2 ohjelma